doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávání Přírodovědecké fakulty


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/327
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5987
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis
Osobní údaje
 • Markéta Munzarová, roz. Bauchnerová
 • doc., Mgr., Dr. rer. nat.
 • narozena 9.11. 1973 v Brně
 • vdaná, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav chemie,
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (PřF MU), Brno
Funkce na pracovišti
 • Docentka, od r. 2014
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Habilitace v oboru Fyzikální chemie, PřF MU Brno
 • 2001: Dr. rer. nat., Fakulta chemie, Univerzita Stuttgart, Německo.
 • 1996: Mgr., Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika - chemie, PřF MU Brno
Předchozí zaměstnání
 • 2001-2013: Vědecký pracovník, NCBR/ PřF MU a CEITEC-MU Brno.
 • 1997-1999: Vědecký pracovník, Institut Maxe Plancka pro výzkum pevných látek, Stuttgart, Německo.
 • 1996-1997: Učitelka na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše a ZŠ Sirotkova.
Pedagogická činnost
 • Fyzikální chemie I
 • Fyzikální chemie II
 • Úvod do kvantové chemie
 • Metody kvantové chemie
 • Kvantová chemie a spektroskopie
 • Chemie pro fyzikální obory
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kvantově chemické studium organické reaktivity
 • anorganické strukturní problémy
 • parametry elektronové paramagnetické a jaderné magnetické rezonance pro komplexy přechodových kovů a biomolekuly
Akademické stáže
 • 06/2018 CNR-ICCOM, Sesto Fiorentino, Itálie.
 • 04-05/2002 Univerzita Paula Sabatiera v Toulouse, Francie.
 • 07-08/2000 Univerzita Würzburg, Německo.
 • 10/2000-03/2001 Cornellova univerzita, Ithaka, New York, USA.
 • 09/1997-12/1999 MPI Stuttgart, Německo.
Professional accoplishments:
 • 2017 - Cena rektora pro vynikající pedagogy, MU Brno.
 • 2015 - Finalistka soutěže L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.
 • 2003 - Cena Učené společnosti ČR v kategorii mladých vědeckých pracovníků.
 • 2001 - Cena za chemii, Velvyslanectví Francie v České Republice.
 • 2000 - Fulbright-Masarykovo stipendium, Komise J. W. Fulbrighta.
Scientometrie dle WoS
 • Celkový počet původních prací v mezinárodních recenzovaných časopisech: 22
 • Počet citujícících článků bez autocitací: 807
 • Počet citací s vyloučením autocitací: 1,081
 • Hirschův index: 17
 • Kapitoly v knihách: 3
Vybrané publikace
 • SEMRÁD, Hugo, Ctibor MAZAL a Markéta MUNZAROVÁ. Free Radical Isomerizations in Acetylene Bromoboration Reaction. Molecules. MDPI, 2021, roč. 26, č. 9, s. "2501", 15 s. ISSN 1420-3049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/molecules26092501. URL info
 • VÍCHA, Jan, Martin BABINSKÝ, Gabriel DEMO, Olga OTRUSINOVÁ, Séverine JANSEN, Blanka PEKÁROVÁ, Lukáš ŽÍDEK a Markéta MUNZAROVÁ. The influence of Mg2+ coordination on 13C and 15N chemical shifts in CKI1RD protein domain from experiment and molecular dynamics/density functional theory calculations. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. 2016, roč. 84, č. 5, s. 686-699. ISSN 0887-3585. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/prot.25019. info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Petr NOVÁK, Markéta MUNZAROVÁ, Martin KAUPP a Vladimír SKLENÁŘ. Phosphorus Chemical Shifts in a Nucleic Acid Backbone from Combined Molecular Dynamics and Density Functional Calculations. The Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2010, roč. 132, č. 48, s. 17139–17148. ISSN 0002-7863. URL info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Electron-Rich Three-Center Bonding: The Role of s,p Interactions Across the p-Block. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 17, s. 4787-4795. ISSN 0002-7863. info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Martin KAUPP. A Critical Validation of Density Functional and Coupled-Cluster Approaches for the Calculation of EPR Hyperfine Coupling Constants in Transition Metal Complexes. J. Phys. Chem. American Chemical Society, 1999, roč. 103, č. 48, s. 9966-9982. ISSN 1089-5639. info

6. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.