doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6060
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 11. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Vícefunkční fosforanové ligandy jako stavební kameny molekulárních i polymerních komplexů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc. (UP Olomouc- Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Juraj Černák, CSc. (UPJŠ Košice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 10. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc. (Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.