doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

vedoucí pracoviště – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. C13/322
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5439
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 11. 2002
Datum ukončení řízení 1. 8. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Nestabilita chromozomů a její význam v různých biologických
Oponenti habilitační práce RNDr. Jana Šlotová, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. Ing. Josef Dvořák, CSc. (AgF MZLU Brno)
doc. RNDr. Karol Mičieta, Ph.D. (UKo Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 6. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (III. interní klinika VFN Praha)
doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. (VÚVeL Brno)
doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc. (ÚMBR AV ČR Č. Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.