Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

proděkan pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 03/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5559
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Masarykova univerzita
Kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Oborová komise Geologické vědy
Oborová rada Geologie (čtyřleté), Geologie, Geology, Analytický geochemik, Analytical Geochemist
Rozšířené kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Vědecká rada Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav geologických vědPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesor
kancelář pav. 03/01006Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon 549 49 5559
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1923
Interní informace Portál MU IS MU