prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

proděkan pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 03/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5559
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Leichmann
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 3. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Katodová luminiscence - možnosti využití při studiu petrogenetických procesů
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jan Košler, Ph.D. (UK - Přirodovědecká fakulta)
RNDr. Igor Broska, CSc. (Geologický ústav SAV)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 2. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. (ČGS Praha)
RNDr. Ján Soták, CSc. (GÚ SAV Bánská Bystrica)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (PřF UK Praha)
prof. Friedrich Koller, Dr. (Univerzita Vídeň)
RNDr. Igor Broska, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.