doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty


kancelář: bud. A31/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3920
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro vnější vztahy

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Oborová komise Parasitology, Parazitologie, Parazitologie, Parazitologie
Redakční rada Magazínu M Masarykova univerzita
Rozšířené kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Vědecká rada Přírodovědecká fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav botaniky a zoologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Docent
Kancelář bud. A31/312Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon 549 49 3920
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1931
Interní informace Inet MU IS MU