Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

proděkan pro vnější vztahy Přírodovědecké fakulty
vedoucí pracoviště – Parazitologie


kancelář: bud. D31/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3920
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 22. 5. 2017
Datum ukončení řízení 20. 11. 2019
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)