Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno
Obor řízení Matematika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno Vědeckou radou MU
Datum zahájení řízení 31. 3. 1998
Datum ukončení řízení 11. 1. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 4. 1999
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. RNDr. Ladislav Kosmák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc. (Univerzita Palackého - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. František Melkes, CSc. (VUT Brno - Fakulta elektrotechniky a informatiky)
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. (Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 4. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 1. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.