doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/115
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5794
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 21. 3. 1999
Datum ukončení řízení 11. 2. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Monokrystalová krystalografie na přelomu tisíciletí
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. (VŠCHT Praha)
RNDr. Lubomír Smrčok, CSc. (Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava)
RNDr. Jindřich Hašek, DrSc. (ÚMCH AV ČR Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.Dr. Jaroslav Podlaha, CSc. (Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta)
prof.Dr. Bohumil Kratochvíl, CSc. (VŠCHT Praha)
prof.Dr. Ludmila Žúrková, CSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR)
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 2. 2000
Datum ukončení řízení 1. 11. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti rentgenostrukturní analýzy v chemii
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc. (VŠCHT Praha)
RNDr. Ĺubomír Smrčok, CSc. (Ústav anorganické chemie SAV Bratislava)
RNDr. Jindřich Hašek, DrSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 10. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Jiří Brandštetr, DrSc. (CHF VUT Brno)
doc. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
doc. Ing. František Pavelčík, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.