prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Martina Lysáka


kancelář: bud. E26/327
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4154
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Lysák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Srovnávací cytogenetika brukvovitých (Brassicaceae)
Oponenti habilitační práce Dr. Karel Říha (Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology GmbH)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc,. (MZLU Brno)
prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta, Bratislava)
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. Ing. Jaroslav Doležal, DrSc. (ÚEB AV ČR Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 3. 2018
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, Ph.D. (UPJŠ Košice)
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. Hanna Weiss-Schneeweiss, PhD (Univerzita Vídeň)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 28. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.