prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.


kancelář: pav. 08/03029
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2004
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaromír Smítal, DrSc. (MÚ SU Opava)
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU Plzeň)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (MÚ FEI VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 10. 2004