doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/214
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5801
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Stereoselektivní reakce &-methylidenlaktonů
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. (UPA Pardubice, FCHT)
prof. Ing. Lubor Fišera, DrSc. (FCHPT STU Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. František Liška, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.