prof. Gerhard Lammel, PhD.

profesor – Chemodynamika znečištění životního prostředí


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/423
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4106
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení Priv-Doz. Dr. Gerhard Lammel
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU-Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 12. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2007
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (Centrum pro otázky ŽP UK Praha)
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
prof. Dr. Kevin C. Jones (Univerzita Lancaster)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.