prof. Martin Scheringer, Dr. sc. nat.

profesor – Farmakokinetické modelování


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/422
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6698
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení Martin Scheringer, Dr. sc. nat.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 12. 2017
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 1. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (FCH VUT v Brně)
Prof. Andreas Schäffer, Dr. rer. nat. (RWTH Aachen University)
Tom McKone (Lawrence Berkeley Lab and University of California Berkeley)
Gilberto Fillmann (University of Rio Grande, Brazil)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.