doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.

docent – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03040
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7515
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Štefl, narozen 26. ledna 1949 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 Doc. MU Brno
 • 1986 Doc. KU Praha
 • 1982 CSc. KU Praha
 • 1976 RNDr.UJEP Brno
 • 1972 M-F UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1988 docent KTFA PF MU
 • 1980 - 1987 odborný asistent KTFA PF UJEP
 • 1975 - 1979 odborný asistent KOF PeF UJEP
 • 1972 - 1975 středoškolský profesor gymnázia UNESCO Brno
Pedagogická činnost
 • Fyzika chladných hvězd 2/0
 • Stavba a vývoj hvězd 2/0
 • Fyzika hvězdných atmosfér 2/1
 • Astrofyzika 2/1
 • Historie fyziky 2/0
 • Historie astronomie 2/0
 • Repetitorium fyziky 2 2/0
 • Školitel doktorandského studia pro obor teoretická fyzika a astrofyzika
 • Školitel doktorandského studia pro obor obecná fyzika
 • Doktorand RNDr. Tomáš Gráf obhájil 2003
 • Diplomant Jiří Grambal obhájil 2002, Michal Ceniga obhájil 2004,Tereza Krátká, Marcel Rous obhájili 2007, Jiří Vyletal 2008, Zdeněk Šustek 2009
 • Bakaláři Pavel Botoš, Blanka Kučerová obhájili 2002
 • Lenka Janeková bakalářka 2010
 • Anna Hrubá bakalářka obhájila 2016
 • Stanislav Paláček diplomant obhájil 2016
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studijním programu Fyzika od 1.5.2007
Vědeckovýzkumná činnost
 • historie astronomie
 • fyzikální a chemické vlastnosti atmosfér K obrů
 • astrofyzikální spektrální diagnostika
 • didaktické astrofyzikální testy
 • analýza astrofyzikálních učebnic
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 796/2002
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 596/2003
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 92/2007
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ 8/2010
 • Řešitel grantu Prameny novověké vědy MU 2017 - 2019
Akademické stáže
 • 1988 UMK Toruň 2 měsíce
 • 1989 GAIŠ MGU Moskva 1 měsíc
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Mezinárodní astronomické unie - IAU
 • Oponent doktorských dizertačních a diplomových prací
Vybrané publikace
 • ŠTEFL, Vladimír. Harmonie světa. Československý časopis pro fyziku. 2023, roč. 73, č. 3, s. 212-220. ISSN 0009-0700. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Mikuláš Koperník - člověk a astronom. Československý časopis pro fyziku. 2023, roč. 73, č. 5, s. 381-390. ISSN 0009-0700. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy představy o dynamice pohybu planet. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav Akademie věd, 2022, roč. 72, č. 3, s. 201-207. ISSN 0009-0700. URL URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Johann Gregor Mendel a pozorování slunečních skvrn. Matematika - fyzika - informatika. 2022, roč. 31, č. 3, s. 207-212. ISSN 1210-1761. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerova učebnice SOUHRN KOPERNÍKOVSKÉ ASTRONOMIE. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav Akademie věd, 2022, roč. 72, č. 6, s. 472-478. ISSN 0009-0700. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Gaussovo určování dráhy nebeských těles. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2021, roč. 71, č. 1, s. 46-55. ISSN 0009-0700. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zákony pohybu planet od Keplera po Newtona. Československý časopis pro fyziku. Fyzikální ústav AV ČR, 2021, roč. 71, č. 5, s. 378-385. ISSN 0009-0700. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina, Daniel ŠPELDA a Vladimír ŠTEFL. Johannes Kepler : Nová astronomie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 269 s. Fontes scientiae 2. ISBN 978-80-210-9537-3. info
 • LEDVOŇOVÁ, Markéta, Daniel ŠPELDA, Vladimír ŠTEFL a Jana MALÁ. Galileo Galilei : Prubíř. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 351 s. Fontes scientiae 3. ISBN 978-80-210-9538-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy zákony v historii a v soudobých učebnicích. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2020, roč. 70, č. 3, s. 190-197. ISSN 0009-0700. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy kroky na cestě k elipse. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2019, roč. 69, č. 3, s. 190-199. ISSN 0009-0700. URL info
 • NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Vstupte na planetu Zemi - 1. díl. 6. aktualizované vyd. Brno: Nová škola, 2019. 67 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7600-028-5. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Jak Kepler dospěl k prvním dvěma zákonům v Astronomia nova. Československý časopis pro fyziku. AV ČR, Fyzikální ústav, 2018, roč. 68, č. 1, s. 41-50. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Keplerovy zákony ve výuce fyziky na gymnáziu. Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2018, roč. 27, č. 4, s. 278-288. ISSN 1210-1761. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Komety ve výuce fyziky na středních školách. Matematika-fyzika-informatika, Časopis pro výuku na základních a středních školách. 2017, roč. 26, č. 2, s. 107-119. ISSN 1805-7705. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Galileův Prubíř aneb diskuse o podstatě a poloze komet. Československý časopis pro fyziku. 2017, roč. 67, č. 3, s. 149-157. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Newtonovo objasnění tajemného pohybu Měsíce. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV, 2016, roč. 66, č. 2, s. 86-90. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K výročí objevu Neptunu. Matematika fyzika informatika. 2016, roč. 25, č. 3, s. 203-213. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Kdy byla poprvé určena vzdálenost Země - Slunce? Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV, 2016, roč. 66, č. 4, s. 231-237. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Lenka ZYCHOVÁ. K mezinárodní spolupráci ve výuce astrofyziky na středních školách. In Astronomické vzdělávání a popularizace. 2016. info
 • DOMANSKI, Juliusz a Vladimír ŠTEFL. Historie astronomické dynastie Struveových. Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2015, roč. 24, č. 3, s. 200-205. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Byl objev Neptunu náhodný? Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV, 2015, roč. 65, č. 4, s. 218-226. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Měsíc ve školní výuce. Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2015, roč. 24, č. 5, s. 357-370. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách. Matematika-fyzika-informatika. Praha: Prometheus, 2014, roč. 23, č. 1, s. 27-40. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historie Lagrangeova-Laplaceova důkazu stability sluneční soustavy. Československý časopis pro fyziku. Praha, 2014, roč. 64, č. 2, s. 107-112. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Astrofyzikální termodynamika ve výuce fyziky na středních školách. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2014, roč. 23, č. 4, s. 286-294. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zajímavé úlohy z historie astronomie. Matematika fyzika informatika. Praha: Prometheus, 2013, roč. 22, č. 3, s. 197-210. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Peter HANISKO a Miroslav RANDA. Závery konferencie ,,Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí". Školská fyzika. Plzeň: KMT FPE ZČU Plzeň, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 23-26. ISSN 1211-1511. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír. Výuka astronomie v matematice respektive matematiky v astronomii. Školská fyzika. Plzeň: ZČU PF Plzeň, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 15-19. ISSN 1211-1511. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Hubbleův kosmický dalekohled ve výuce fyziky na středních školách. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2012, roč. 21, č. 5, s. 274-286. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Hrozba z vesmíru. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2012, roč. 21, č. 10, s. 608-615. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Zjawiska wybuchowe we Wszechswiecie. Fizyka w Szkole. Warszawa: Edupress, 2012, roč. 58, č. 4, s. 19-23. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K historii výkladu pohybu Měsíce. In Miroslav Tibor Morovics. XXVI. Zborník dejín fyziky. Bratislava: HÚ SAV, 2012. s. 7-22. ISBN 978-80-969508-5-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Astronomické úlohy s historickými náměty. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2012, roč. 62, 5-6, s. 441-447. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Jak daleko stad do Ksiezyca? Fizyka w Szkole. Warszawa: Edu Press, 2011, roč. 57, č. 5, s. 60-63. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zamyšlení nad výukou astronomie na středních školách v České republice a ve vybraných státech světa. In Ján Ondruška. Aktuálne problémy fyzikálného vzdelávania v europskom priestore. Nitra: FPV UKF, JSMF Nitra, 2011. s. 378-385. ISBN 978-80-8094-988-4. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Rozměrová analýza v astrofyzikální výuce na středních školách. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2010, roč. 19, č. 6, s. 348 - 355. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Fyzika chladných hvězd. Brno, 2010. 94 s. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Mija 400 lat od wydania Gwiezdnego poslance. Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2010, roč. 56, č. 4, s. 15-18. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Nové astrofyzikální poznatky. In Praktické kurzy fyziky. první. Praha: SSČ AV ČR, ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, 2010. s. 66-68. ISBN 978-80-87351-10-9. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The meditation on teaching astronomy at secondary schools in Czech Republic and in select states of the world. In Current problems of physics education in the european area. první. Nitra: FPV UKF, 2010. s. 103-104. ISBN 978-80-8094-795-8. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Explozivní děje ve vesmíru. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2010, roč. 20, č. 4, s. 217-225. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMAŃSKI. Slunce a jiné hvězdy. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2009, roč. 18, č. 8, s. 472-478. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Co nám zanechal Ptolemaios. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí, 2009. 11 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, roč. 59, č. 2, s. 89-95. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMAŃSKI. Prawa Keplera w nauczaniu fizyki. Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2009, roč. 55, č. 3, s. 37-40. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Zdeněk NAVRÁTIL. Transformace nových astrofyzikálních poznatků do gymnaziální fyzikální výuky na příkladu Krabí mlhoviny. In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy - zborník z XVI. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2008. I. Nitra: UKF, 2009. s. 402-408. ISBN 978-80-8094-496-4. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Clairauta k Hillovi. Československý časopis pro fyziku. Praha: FÚ AV ČR, 2009, roč. 59, č. 3, s. 158-164. ISSN 0009-0700. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Zdeněk NAVRÁTIL. Krabí mlhovina ve fyzikální výuce na gymnáziu. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2009, roč. 19, č. 1, s. 32-39. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMAŃSKI. Jak daleko je Měsíc aneb od Hipparcha k sondě Hipparcos. Matematika, fyzika, informatika. Praha: Prometheus, 2008, roč. 17, č. 8, s. 469 - 476. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMAŃSKI. Astronomia w dzielach Juliusza Verne a. Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2008, roč. 54, č. 4, s. 40-43. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Gaussova metoda určování dráhy planetky Ceres. In 14. Medzinárodný seminár dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2008. s. 43-52. ISBN 978-80969508-4-3. info
 • NAVRÁTIL, Zdeněk a Vladimír ŠTEFL. Rozvíjení schopností žáků v astrofyzikální výuce na gymnáziích. In Rozvoj schopností žiakov v prirodovednom vzdelávaní. první. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Pobočka JSMF v Nitře, 2007. s. 1-3. ISBN 978-80-8094-083-6. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Proč vyučovat astrofyziku na gymnáziích. Matematika - fyzika - informatika. Praha: Prometheus, 2007, roč. 16, č. 9, s. 538 - 546. ISSN 1210-1761. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Výuka astronomie na základních a středních školách, současný stav a perspektiva. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. I. vydání. Olomouc: JČMF, MU Brno, UP Olomouc, 2007. s. 88 - 95. ISBN 978-80-244-1786-8. info
 • KRÁTKÁ, Tereza a Vladimír ŠTEFL. HD 152786: a lithium giant? Odessa Astronomical Publications. Odessa: Odessa State University, 2007, roč. 20, s. 95. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Klaudios Ptolemaios. Školská fyzika. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006, VIII, č. 4, s. 13-16. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Pozegnanie z dziewiata planeta. Fizyka w Szkole. Warszawa: EDU PRESS, 2006, roč. 52, č. 5, s. 17 - 19. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K určování dráhy Saturna v geocentrické a heliocentrické soustavě. In XII. Medzinárodný seminár z dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2006. s. 13 - 22. ISBN 80-969508-0-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMAŃSKI. Pluto již není planetou, z astronomie však nemizí. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, Plzeň, 2006, IX, č. 1, s. 4 - 10. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K problematice výuky astrofyziky na základních a středních školách v ČR. In Zborník referátov zo 14.medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 156-161. ISBN 80-8050-810-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Pohyb Slunce, Měsíce a hvězdný katalog v Almagestu. In XI. Medzinárodný seminár z dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2005. s. 19 - 39. ISBN 80-968253-9-9. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Wszechswiat na róznych dlugosciach fal. Urania - POSTEPY ASTRONOMII. Torun: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 2005, roč. 76, č. 5, s. 226-230. ISSN 0032-5414. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vševlnová astrofyzika ve výuce fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Plzeň: ZČU Plzeň, ZP JČMF, 2005. s. 140 - 145. ISBN 80-7043-418-X. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Klaudios Ptolemaios. Praha: Prometheus, 2005. 56 s. Velké postavy vědeckého nebe sv.15. ISBN 80-7196-317-8. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Mikuláš Koperník v současné výuce astronomie na základních a středních školách. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, 2004, VIII., č. 1, s. 23 - 25. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Současný pohled na život a dílo Mikuláše Koperníka. In XXI. Zborník dejín fyziky, 10. Medzinárodný seminár dejín fyziky. Bratislava: Slovenská spoločnost pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2004. s. 73-78. ISBN 80-968253-8-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Bogini po przejsciach. Fizyka w Szkole. Warszawa: WSiP, 2004, roč. 50, č. 4, s. 231-234. ISSN 0426-338. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Venuše po přechodu. Školská fyzika. Plzeň: ZČU, 2004, VIII., č. 2, s. 27-29. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Výuka astrofyziky na gymnáziích v České republice. In Zborník referátov z 13.medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania. Nitra: FPV UKF, 2003. s. 61-65. ISBN 80-8050-581-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Astronomia w dzielach Juliusza Verne a. Urania - POSTEPY ASTRONOMII. Torun, 2003, roč. 74, č. 3, s. 127-129. ISSN 0032-5414. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Astrophysik in Aufgaben von heute. In Moderne Trends in der Physiklehrervorbereitung. Erlangen und Jena: Verlag Palm & Enke, 2003. s. 120-121. ISBN 3-7896-0673-1. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Mikuláš Koperník. Praha: Prometheus, 2002. 48 s. Velké postavy vědeckého nebe sv.9. ISBN 80-7196-234-1. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K problematice výuky spektrální analýzy na gymnáziích. In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 428-431. ISBN 80-7231-090-9. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The Relation of Physics and Astronomy in Secondary School Teaching. In JENAM 2000 Colloquium 1 Astronomical Education. Moscow: MGU Moscow, 2002. s. 19-23. info
 • KRTIČKA, Jiří a Vladimír ŠTEFL. Determination of Parameters of K Giants Atmosphere. In METACenter Annual Report 1999. 2000. vyd. Brno: MU Brno, 2000. s. 55-56. Annual Report 1999. ISBN 80-210-2261-2. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Jiří KRTIČKA. Úlohy z astrofyziky. I. Brno: MU, 2000. 76 s. ISBN 80-210-2364-3. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Postrecenze učebnice ,,Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika". Školská fyzika. Plzeň: PF ZÚ Plzeň, 2000, roč. 6, č. 3, s. 78-80. ISSN 1211-1511. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The Relation of Physics and Astronomy in Secondary School Teaching. In JENAM - 2000, Abstracts Book. Moscow: European Astronomical Society, 2000. s. 200. JENAM - 2000. info
 • KRTIČKA, Jiří a Vladimír ŠTEFL. Atmosphere parameters of four K-giants obtained by spectrum fitting. Astronomy and Astrophysics Supplement Series. Les Ulis Cedex (France): EDP Sciences, 1999, roč. 31, č. 138, s. 47-54. ISSN 0365-0138. URL info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Strefy oddzialywania planet. Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, roč. 43, č. 1, s. 50-51. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Analiza wymiarova v nauczaniu fizyki z astronomia. Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, roč. 43, č. 2, s. 116-117. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Obfitosc komet v nauczanii astronomii. Postepy Astronomii. 1997, roč. 44, č. 3, s. 42-43. ISSN 0032-5414. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Results of the test of astrophysics at secondary schools in Czech Republic and Poland. In Scripta FAC. SCI. NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1996. s. 57-66. Vol. 24. ISBN 80-210-1482. info
 • ŠTEFL, Vladimír. The Relation of Physics and Astronomy in Teaching at Secondary Schools. In New Trends in Astronomy Teaching. IAU Colloquium 162. London: The Open University, 1996. s. 88. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Spectroscopic study of alfa Cas. In Proceedings of 18th Stellar Conference. Opava: Silesian University at Opava, 1995. s. 112-116. ISBN 80-85879-22-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. World Beat: Czech Republic. Mercury. San Francisco, California: Astronomical Society of the Pacific, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 8. ISSN 0047-6773. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Dlaczego Ksiezyc oddala sie od Ziemi? Fizyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, roč. 41, č. 2, s. 51-53. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI a Vasil Ivanovič ZINKOVSKIJ. Comparative research of pupils knowledge of astrophysics at secondary schools in Czechoslovakia, Poland and Russia. In Scripta FAC.SCI.NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. s. 39-52. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Knowledge of Pupils in Astrophysics at Secondary Schools in Czechoslovakia. In Scripta FAC.SCI.NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. s. 53-57. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI a Vasilij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Results of the test of astrophysics at secondary schools in Czechoslovakia. In Scripta FAC.SCI.NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. s. 59-66. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Spectroscopic analysis of alfa Cas. In Scripta FAC. SCI. NAT. UNIV. MAS. BRUN. Brno: MU Brno, 1994. s. 67-79. Vol. 23. ISBN 80-210-1063-0. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI a Vasiij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Výsledky srovnávacího průzkumu vědomostí žáků z astrofyziky na gymnáziích v ČR, liceích v PLR a středních školách v Rusku. In Fyzika a didaktika fyziky. Brno: PF MU Brno, 1994. s. 67-80. ISBN 80-210-0860-1. info
 • ŠTEFL, Vladimír. A New Conception Teaching of Astrophysics at Secondary Schools. Hague, Holland: Hugo van Woerden.TWIN PRESS, 1994. s. 190. Astronomy Posters. XXIInd General Assembley IAU. ISBN 90-5598-001-8. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Predkosc na orbicie eliptycznej. Fizyka w Szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, Vol.39, No.1, s. 50-52. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Pupils` Knowledge of Astrophysics at Secondary Schools in Czech Republic, Poland and Russia. Newsletter IAU Commission 46. Toronto: University of Toronto, 1993, roč. 38, s. 9. info
 • ŠTEFL, Vladimír, Juliusz DOMANSKI a Vasilij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Kak znajut astronomiju školniki raznych stran. Zemlja i Vselennaja. Moskva: Nauka, 1992, XXVIII, č. 2, s. 78-80. ISSN 0044-3948. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Vasilij Ivanovič ZINKOVSKIJ. Sravnitělnyj analiz znanij školnikov po astronomii v SSSR i ČSFR. Fizika v škole. Moskva: Pedagogika, 1991, č. 5, s. 66-69. ISSN 0130-5522. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Wykorzystanie zadan problemowych w nauczaniu astrofizyki w szkolach srednich. Fizyka w Szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, roč. 37, č. 4, s. 247-249. ISSN 0426-3383. info
 • ŠTEFL, Vladimír a Juliusz DOMANSKI. Comparative Research of Pupils` Knowledge of Astrophysics at Secondary Schools in Czechoslovakia and Poland. Brno: MU, 1991. 10 s. Scripta FAC.SCI.NAT.Brunensis 21. ISBN 80-210-0340-5. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vývoj astronomie v období renesance. In Práce z přírodních věd č.26. Praha: ČSAV, Československá společnost pro dějin věd a techniky., 1991. s. 161-172. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Motivace ve výuce astrofyziky na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1990, roč. 20, č. 5, s. 326-329. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Život a dílo Tychona Brahe. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1990, roč. 20, č. 6, s. 409-413. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K prověřování vědomostí žáků z astrofyziky na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1989, roč. 20, č. 4, s. 265-267. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Problematika vývoje kosmických těles a vesmíru ve výuce astrofyziky na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1989, roč. 19, č. 9, s. 612-615. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Úvod do dějin astronomie. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1988. 61 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Analiz koncepcii i soděržanija učebnogo matěriala astronomii v sredněj škole v SSSR. Scripta FAC.SCI.NAT.UNIV.PURK.BRUN.Physica. Brno: UJEP, 1988, Vol.18, č. 8, s. 303-309. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Stars in the teaching of astrophysics at grammar schools. Scripta FAC.SCI.NAT.UNIV.PURK.BRUN. Physica. Brno: UJEP, 1987, Vol..17, No. 7, s. 347-353. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K problematice využití úloh ve výuce astrofyziky na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, roč. 17, č. 8, s. 561-565. info
 • ŠTEFL, Vladimír. K výuce kosmologie na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, roč. 18, č. 2, s. 115-120. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Historické aspekty výuky astronomie na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, roč. 18, č. 3, s. 175-179. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Metody určování vzdáleností v astronomii. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1987, roč. 17, č. 6, s. 396-399. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Základní charakteristiky hvězd v učivu astrofyziky na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1986, roč. 17, č. 3, s. 191-196. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Vybrané kapitoly z astrofyziky. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 81 s. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Spectra of K type giants alfa Arietis and alfa Cassiopeiae. Folia FAC.SCI.NAT.UNIV. BRUN. PHYSICA 43. Brno: UJEP, 1985, XXVI, s. 43-94. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Fyzikální pojetí výuky astronomie na gymnáziu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Academia, 1981, roč. 26, č. 2, s. 111-114. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Zákon zachování momentu hybnosti v kosmogonii. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1981, roč. 11, č. 9, s. 611-614. info
 • ŠTEFL, Vladimír. H-R diagram v učivu astrofyziky na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1981, roč. 11, č. 7, s. 470-477. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Některé poznámky k výkladu tématu ,,Pohyb umělé družice Země" ve vyučování fyzice na gymnáziu. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1980, roč. 10, č. 8, s. 603-609. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Viriálová věta ve vyučování astrofyzice na gymnáziu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Academia, 1980, roč. 25, č. 6, s. 348-352. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Galaxie ve vyučování fyzice. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1978, roč. 8, č. 7, s. 520-525. info
 • ŠTEFL, Vladimír. Třetí Keplerův zákon. Matematika a fyzika ve škole. Praha: SPN, 1977, roč. 7, č. 6, s. 450-454. info

30. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.