prof. Mary Anne O'Connell, PhD.

vedoucí výzkumné skupiny senior – ERA Chair - Výzkumná skupina Mary O'Connell


kancelář: bud. E35/143
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5460
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení Mary O'Connell, Ph.D., MS
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 12. 2016
Datum ukončení řízení 14. 6. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 9. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mag. Dr. Renée Schroeder (Max F. Perutz Laboratories, Vídeň)
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (BIOCEV UK Praha)
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (1.LF UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 10. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 12. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.