Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Norbert Werner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Stanford University
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2016
Habilitační práce (veřejná část) From supermassive black holes to the large-scale structure of the Universe
Oponenti habilitační práce RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (AsÚ AV ČR Praha)
Prof. Craig Sarazin, Ph.D. (University of Virginia)
Prof. Marcus Brüggen, Ph.D. (University of Hamburg)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (AsÚ AV ČR Ondřejov)
prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (AsÚ AV ČR Ondřejov)
doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. (AÚ UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.