prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.

profesorka – Parazitologie


kancelář: bud. D31/332
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7363
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Andrea Šimková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 9. 2007
Datum ukončení řízení 1. 1. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané aspekty molekulární fylogeneze, evoluční ekologie a imunoekologie v systému parazit-hostitel
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (PřF UK Praha)
RNDr. František Moravec, DrSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚFGHZ AV ČR)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 5. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (VFU Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.