doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/02016
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7055
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 8. 2000
Datum ukončení řízení 5. 4. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Epigenetické typy hydrotermální mineralizace v sedimentech devonu a karbonu namurského synklinoria a moravskoslezského paleozoika
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Martin Chovan, CSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. (Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. (PřF UK Praha)
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. (Hornicko-geologická fakulta,VŠB-TU Ostrava)
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. (PřF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.