prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

profesor – Diagnostika a modelování plazmatu


kancelář: pav. 06/01005
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5433
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Mikrovlny ve fyzice plazmatu: diagnostika a aplikace
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc. (FMFI Univerzita Komenského v Bratislavě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. (Uk v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.