doc. Franz Hinterleitner, Ph.D.

docent – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03001a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4234
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Franz Hinterleitner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 11. 2002
Datum ukončení řízení 1. 3. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Quantum Theory in Space and Time - Quantum Theory of Space and Time
Oponenti habilitační práce doc. Rikard von Unge, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Jerzy Lewandowski (Uniwersitet Warszawski - Instytut Fizyki Teoretycznej)
prof. Seth Major (Hamilton College - Department of Physics)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (UK - Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (VUT - Fakulta strojního inženýrství)
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. (UK Bratislava - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 1. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.