doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

docentka – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. D36/345
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3800
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Antropologický rozbor některých členů knížecí rodiny Dietrichsteinů, pohřbených v jejich rodinné hrobce v Mikulově na Moravě
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (UK Praha - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (Orientální ústav AV ČR Praha)
doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. (UKo Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (UP Olomouc - Fakulta tělesné kultury)
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (UK Praha - Fakulta humanitních věd)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 4. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.