prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

profesor – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/02004
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6067
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Pánevní analýza jižní části karpatské předhlubně
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. (Fakulta BERG TU Košice)
RNDr. Ján Soták, CSc. (Geologický ústav SAV Banská Bystrica)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. (PřF MU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. (ČGS Praha)
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (GLÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Martin Kováč, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 31. 10. 2022
Datum ukončení řízení 29. 11. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 3. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (PřF UK Praha)
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., DSc. (Ústav geovied, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko)
prof. dr hab. Anna Wysocka (Faculty of Geology, University of Warsaw, Polsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2023
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.