prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.

profesor – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 2. 2001
Datum ukončení řízení 1. 4. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Interakce bází nukleových kyselin
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. Ing. RNDr.Jaroslav Burda, CSc. (UK Praha - MFF)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 2. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. RNDr. Jaroslav Burda, CSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Ivan Hubač, DrSc. (MFF UKo Bratislava, SR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 11. 2007
Datum ukončení řízení 2. 3. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 10. 2008
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. (Univerzita Karlova Praha, PřF)
prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 10. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.