doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02014b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4839
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
  narozen 31. července 1974 v Brně
  ženatý, jedno dítě
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: habilitace; MU Brno; název práce: Implicit Language Equations
 • 2004: Ph.D. v oboru Algebra, teorie čísel a matematická logika; MU Brno; název práce: Deciding Existence of Trace Codings
 • 1997: Mgr. in Mathematics; MU Brno; název práce: Hyperidentities of Type (2)
Přehled zaměstnání
 • od 2010: Masarykova univerzita Brno, docent
 • 2000 - 2001, 2003 - 2010: Masarykova univerzita Brno, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Algebra, Teorie grafů, Lineární algebra, Lineární programování, Pologrupy a formální jazyky, Topologie
 • Cvičení: Základy matematiky, Teorie množin
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědecké zaměření: Teorie formálních jazyků, teorie pologrup, kombinatorika na slovech, rozhodovací problémy.
 • Organizace konferencí: workshop Equational Theory of Regular Languages 2009
 • Členství v programových výborech: AAA91, DCFS 2014, CSR 2014, DLT 2012, 2013, AutoMathA 2007, 2009, TALE 2007 (co-chairman), RP 2010, MEMICS 2007, 2008.
 • Recenzent: Mathematical Reviews (od 2006), Zentralblatt MATH (od 2012)
Akademické stáže
 • 2007 - 2010: Turun yliopisto, několik krátkých vědeckých pobytů.
 • 2005: LIAFA, Université Paris 7, měsíční vědecký pobyt.
 • 2005: Turun yliopisto, roční vědecký pobyt.
 • 2000: Universidade de Coimbra, tříměsíční studijní pobyt.
Univerzitní aktivity
 • 2008 - 2014: člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2013 - 2017: člen hodnoticího panelu P201-Matematika Grantové agentury České republiky.
Vybrané přednášky
 • 27.7. 2015: DLT 2015, Liverpool.
 • 23.11. 2010: Highlights of AutoMathA, Wien. (invited)
 • 2.10. 2009: Seminar, Turun yliopisto.
 • 8.-12.9. 2008: School on Algebraic Theory of Automata, Lisboa. (invited)
 • 28.8. 2007: FCT 2007, Budapest.
 • 4.7. 2007: DLT 2007, Turku. (invited)
 • 27.4. 2007: Seminar, Turun yliopisto.
 • 21.11. 2006: Colloquium, Faculty of Informatics, Masarykova univerzita Brno.
 • 30.9. 2006: Algebraic Theory of Automata and Logic, Szeged. (invited)
 • 11.7. 2006: ICALP 2006, Venezia.
 • 6.7. 2005: DLT 2005, Mondello.
 • 17.,24.6. 2005: Seminar, LIAFA, Université Paris 7.
 • 20.5. 2005: AFL 2005, Dobogókő.
 • 8.,15.4. 2005: Seminar, Turun yliopisto.
 • 25.2. 2005: STACS 2005, Stuttgart.
 • 12.7. 2004: ICALP 2004, Turku.
 • 10.7. 2001: ICALP 2001, Crete.
 • 20.7. 2000: Colloquium on Semigroups, Szeged.
 • 19.4. 2000: Seminar, Universidade de Coimbra.
 • 5.6. 1999: AAA58 workshop on General Algebra, Wien.
 • 6.5. 1999: Seminar, TU Dresden.
 • 6.9. 1997: Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Štrbské Pleso.
 • 5.4. 1997: Workshop on Hyperidentities and Clones, Potsdam.
Vybrané publikace
 • KUNC, Michal a Jan MEITNER. The generalized rank of trace languages. International Journal of Foundations of Computer Science. Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2019, roč. 30, č. 1, s. 135-169. ISSN 0129-0541. doi:10.1142/S0129054119400070. URL info
 • KUNC, Michal a Jan MEITNER. The generalized rank of trace languages. In Émilie Charlier, Julien Leroy, Michel Rigo. Developments in Language Theory. 21st International Conference, DLT 2017, Liège, Belgium, August 7-11, 2017, Proceedings. Cham, Švýcarsko: Springer, 2017. s. 247-259. ISBN 978-3-319-62808-0. doi:10.1007/978-3-319-62809-7_18. URL info
 • MENESES GUIMARÄES DE ALMEIDA, Jorge Manuel, Jana BARTOŇOVÁ, Ondřej KLÍMA a Michal KUNC. On decidability of intermediate levels of concatenation hierarchies. In Igor Potapov. Developments in Language Theory : 19th International Conference, DLT 2015, Liverpool, UK, July 27-30, 2015, Proceedings. Berlin: Springer, 2015. s. 58-70. ISBN 978-3-319-21499-3. doi:10.1007/978-3-319-21500-6_4. info
 • KUNC, Michal a Alexander OKHOTIN. Reversibility of computations in graph-walking automata. In Krishnendu Chatterjee, Jirí Sgall. Mathematical Foundations of Computer Science 2013. Berlin: Springer, 2013. s. 595-606. ISBN 978-3-642-40312-5. doi:10.1007/978-3-642-40313-2_53. URL info
 • KUNC, Michal a Alexander OKHOTIN. State complexity of operations on two-way finite automata over a unary alphabet. Theoretical Computer Science. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč. 449, č. 1, s. 106-118. ISSN 0304-3975. doi:10.1016/j.tcs.2012.04.010. info
 • KUNC, Michal a Alexander OKHOTIN. State complexity of union and intersection for two-way nondeterministic finite automata. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2011, roč. 110, 1-4, s. 231-239. ISSN 0169-2968. doi:10.3233/FI-2011-540. info
 • KUNC, Michal a Alexander OKHOTIN. Describing periodicity in two-way deterministic finite automata using transformation semigroups. In Giancarlo Mauri, Alberto Leporati. Developments in Language Theory: 15th International Conference, DLT 2011, Milan, Italy, July 19-22, 2011. Proceedings. Berlin: Springer, 2011. s. 324-336. ISBN 978-3-642-22320-4. doi:10.1007/978-3-642-22321-1_28. info
 • KUNC, Michal a Alexander OKHOTIN. State complexity of operations on two-way deterministic finite automata over a unary alphabet. In Markus Holzer, Martin Kutrib, Giovanni Pighizzini. Descriptional Complexity of Formal Systems: 13th International Workshop, DCFS 2011, Gießen/Limburg, Germany, July 25-27, 2011. Proceedings. Berlin: Springer, 2011. s. 222-234. ISBN 978-3-642-22599-4. doi:10.1007/978-3-642-22600-7_18. info
 • KARHUMÄKI, Juhani, Michal KUNC a Alexander OKHOTIN. Computational power of two stacks with restricted communication. Information and Computation. Amsterdam: Elsevier, 2010, roč. 208, č. 9, s. 1060-1089. ISSN 0890-5401. URL info
 • KUNC, Michal. The power of commuting with finite sets of words. Theory of Computing Systems. New York: Springer, 2007, roč. 40, č. 4, s. 521-551. ISSN 1432-4350. URL info
 • KUNC, Michal. What do we know about language equations? In Developments in Language Theory: 11th International Conference, DLT 2007, Turku, Finland, July 2007, Proceedings. Berlin: Springer, 2007. s. 23-27. ISBN 978-3-540-73207-5. info
 • KUNC, Michal. The simplest language where equivalence of finite substitutions is undecidable. In Fundamentals of Computation Theory: 16th International Symposium, FCT 2007, Budapest, Hungary, August 27-30, 2007. Proceedings. Berlin: Springer, 2007. s. 365-375. ISBN 978-3-540-74239-5. URL info
 • KARHUMÄKI, Juhani, Michal KUNC a Alexander OKHOTIN. Computing by commuting. Theoretical Computer Science. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 356, 1-2, s. 200-211. ISSN 0304-3975. URL info
 • KUNC, Michal. Algebraic characterization of the finite power property. In Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP 2006, Venice, Italy, July 10-14, 2006, Proceedings, Part I. Berlin: Springer, 2006. s. 120-131. ISBN 3-540-35904-4. URL info
 • KARHUMÄKI, Juhani, Michal KUNC a Alexander OKHOTIN. Communication of two stacks and rewriting. In Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP 2006, Venice, Italy, July 10-14, 2006, Proceedings, Part II. Berlin: Springer, 2006. s. 468-479. ISBN 3-540-35907-9. URL info
 • KUNC, Michal. The power of commuting with finite sets of words. In STACS 2005: 22nd Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science, Stuttgart, Germany, February 24-26, 2005. Proceedings. Berlin: Springer-Verlag, 2005. s. 569-580. ISBN 3-540-24998-2. URL info
 • KUNC, Michal. Simple language equations. Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science EATCS. 2005, roč. 85, February, s. 81-102. ISSN 0252-9742. info
 • KUNC, Michal. On language inequalities XK ⊆ LX. In Developments in Language Theory: 9th International Conference, DLT 2005, Palermo, Italy, July 4-8, 2005. Proceedings. Berlin: Springer-Verlag, 2005. s. 327-337. ISBN 3-540-26546-5. URL info
 • KUNC, Michal. Regular solutions of language inequalities and well quasi-orders. Theoretical Computer Science. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 348, 2-3, s. 277-293. ISSN 0304-3975. URL info
 • KUNC, Michal. Largest solutions of left-linear language inequalities. In Automata and Formal Languages: 11th International Conference, AFL 2005, Dobogókő, Hungary, May 17-20. Proceedings. Győr: Institute of Informatics, University of Szeged, 2005. s. 178-186. info
 • KUNC, Michal. Undecidability of the trace coding problem and some decidable cases. Theoretical Computer Science. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 310, 1-3, s. 393-456. ISSN 0304-3975. URL info
 • KUNC, Michal. Regular solutions of language inequalities and well quasi-orders. In Automata, Languages and Programming: 31st International Colloquium, ICALP 2004, Turku, Finland, July 12-16, 2004. Proceedings. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. s. 870-881. ISBN 3-540-22849-7. URL info
 • KUNC, Michal. Equational description of pseudovarieties of homomorphisms. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. Les Ulis (Francie): EDP Sciences, 2003, roč. 37, č. 3, s. 243-254. ISSN 0988-3754. URL info
 • KUNC, Michal. The trace coding problem is undecidable (extended abstract). In Automata, Languages and Programming : 28th International Colloquium, ICALP 2001, Proceedings. Berlin: Springer-Verlag, 2001. s. 603-614. ISBN 3-540-42287-0. info
 • KUNC, Michal. Free partially commutative semigroups in band varieties. In Proceedings of 58th Workshop on General Algebra"58. Arbeitstagung Allgemeine Algebra". Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2000. s. 257-268. ISBN 3-85366-951-4. info

11. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.