prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.

profesor – Výzkum obratlovců


kancelář: bud. D32/307
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8495
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Brno
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 3. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Genetická proměnlivost a evoluce drobných savců
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Karel Šťastný, DrSc. (Česká zemědělská univerzita Praha)
doc. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
doc. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 5. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
Členové prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (JčU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.