prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4856
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 11. 2001
Datum ukončení řízení 1. 5. 2002
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. Ing. František Liška, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNdr. Anton Gáplovský, CSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc. (Univerzita Pardubice)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Oldřich Paleta, DrSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (CHF VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2007
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (UK Praha- Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. František Liška, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. (CHTF, Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. zdeněk Friedl, CSc. (CHF VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.