doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.

docent – Diagnostika a modelování plazmatu


kancelář: pav. 06/02002
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6040
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 3. 2019
Datum ukončení řízení 1. 1. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Optical emission spectroscopy of non-thermal plasma
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (Univerzita Karlova MFF)
prof. Milorad Kuraica (Univerzita v Bělehradě, Srbsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Mário Janda, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (VUT Brno)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.