prof. Rikard von Unge, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03001b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8084
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 6. 2001
Datum ukončení řízení 1. 4. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Gauge Theory, Gravity. Geometry and D-branes
Oponenti habilitační práce prof. C. Bachas (Laboratoire de Physique Theorique de l´Ecole Normale Superieure , Paris, France)
prof. E. Bergshoeff (Institute for Theoretical Physics, AG Groningen, The Netherlands)
prof. U. Lindstrom (Stockholm University, Sweden)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 2. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (UK Praha - MFF)
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (SU Opava - MÚ)
prof. RNDr. Jiří Niederle, DrSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. (UK Bratislava - MFF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. (ČVUT Praha, FJFI)
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. (UK Praha - MFF)
prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (FÚ AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.