prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

profesor – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/01003
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6699
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Antonín Přichystal
Pracoviště
 • Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor geologie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: DSc., historické vědy - archeologie, AV ČR v Praze
 • 1998: profesor, geologie, PřF MU v Brně
 • 1990: docent, geologie, PřF MU v Brně
 • 1986: CSc., mineralogie a petrografie, PřF UK v Praze
 • 1985: absolvent letní školy Volcanisme et Géothermie, Université de la Réunion v Saint Denis, ostrov Réunion
 • 1975: RNDr., mineralogie a petrografie, PřF UJEP v Brně
 • 1974: absolvent geologie (zaměření mineralogie a petrografie), PřF UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2003-dosud: Ústav geologických věd PřF MU v Brně
 • 1987-2002: Katedra geologie a paleontologie PřF MU v Brně
 • 1975-1987: Český geologický ústav Praha, pobočka Brno
 • 1981: Mongol-čechoslovak metall, Ulan-Bátor, Mongolsko
 • 1974-5: studijní pobyt na Katedře mineralogie, petrografie a geochemie PřF UJEP v Brně
Pedagogická činnost
 • Regionální geologie Českého masivu a Západních Karpat
 • Geotektonika
 • Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska
 • Kamenné suroviny v pravěku střední Evropy
 • Petrografie pro archeology
 • Kvartérní vulkanismus v Evropě
 • Terénní cvičení III (regionální geologie)
 • Do roku 2002 vedeno 15 diplomových prací a 7 doktorských prací
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu geologie
 • Člen komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru geologie
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu geologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vulkanismus Moravy a Slezska
 • Regionální geologie Českého masivu a Západních Karpat na území ČR
 • Kamenné suroviny štípaných, broušených a dalších artefaktů v pravěku střední Evropy
 • Vulkanismus Nikaraguy
 • Větší projekty:
 • - Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasívní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum (projekt GAČR 2001-3, spoluřešitel)
 • - Předneolitické osídlení jižních Čech (projekt GAČR 2000-2, spoluřešitel)
 • - Pozdní eneolit na Moravě: soupis pohřebišť kultury zvoncovitých pohárů (projekt GA AV ČR 2002-6, spoluřešitel)
 • - Sestavení geologické mapy pro město León v Nikaragui a stanovení geologických rizik (projekt N.E.W.S. financovaný Brnem a Utrechtem, 2001-2, řešitel)
 • - Geologické procesy a jejich environmentální dopad - kontakt mezi variscidy a alpidy (spoluřešitel)
 • - IGCP/UNESCO projekt č. 442: Raw materials of the Neolithic / Aeneolithic polished stone artefacts: their migration paths in Europe (koordinátor za ČR)
 • - projekt CEEPUS CZ 101 (1999-2001, koordinátor za PřF MU)
 • - projekt TEMPUS-PHARE JEN RESTRUC 03270CZ-95(1996-1997, koordinátor za PřF MU)
Akademické stáže
 • 2008, březen-duben: pracovní pobyt v Nikaragui, plnění projektu ČGS v Praze
 • 2006,1.3-6.5.: pracovní pobyt v Nikaragui a Kostarice,plnění projektu ČGS v Praze
 • 2005, 5.-8.5.: Beaker Meeting in Castilla y León, Španělsko, přednesení referátu
 • 2004, 5.-7.11.:International workshop Basalts 2004, zámek Czocha, Polsko, přednesení referátu
 • 2004:dvouměsíční pracovní pobyt v Nikaragui (plnění projektu ČGS v Praze)
 • 2001: měsíční pracovní pobyt v Nikaragui (plnění projektu N.E.W.S., města Brna a Utrecht)
 • 2001: týdenní pobyt na 4th workshop of the IGCP/UNESCO project 442, Museo Udine a Museo Genova, Itálie, přednesení referátu
 • 2001: týdenní studijní pobyt v impaktních kráterech Ries a Steinheim, Německo
 • 2000: tříměsíční pracovní pobyt v Nikaragui (plnění projektu ČGÚ)
 • 2000: týdenní pobyt na 3rd workshop of the IGCP/UNESCO project 442, muzeum Eggenburg, Rakousko, přednesení referátu
 • 2000: týdenní pobyt na univerzitě ve Vídni, Rakousko
 • 1999: týdenní pobyt na 2nd workshop of the IGCP/UNESCO project 442, muzeum Veszprém, Maďarsko, přednesení referátu
 • 1999: týdenní pobyt na 1st workshop of the IGCP/UNESCO project 442, PrF UCo v Bratislavě a Universität Wien, Slovensko a Rakousko, přednsesní referátu
 • 1999: týdenní pobyt na VIIIth International Flint Symposium, Muzeum Bochum, Německo, přednesení referátu
 • 1994: týdenní pobyt na Middle East Technical University Ankara (International Volcanological Congress), Turecko
 • 1993: čtrnáctidenní pobyt jako hostující profesor na University of Cairo, Ain Shamps University a Mansúra University, Egypt
 • 1985: čtrnáctidenní pobyt na Université de la Réunion, Saint Denis, ostrov Réunion
 • 1983: měsíční pobyt na Geological Surevy of Finland, Helsinky, Finsko
 • 1981: sedmiměsíční pracovní pobyt v Mongolsku
Universitní aktivity
 • 1996-2006: předseda oborové rady pro DSP "geologické vědy se zaměřeními"
 • 1990-1997: vedoucí katedry geologie a paleontologie PřF MU
 • 1991-1992, 1994-1995, 1998: vedoucí sekce Vědy o Zemi
Mimouniversitní aktivity
 • 1999-2005: člen a později místopředseda stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro geologii
Ocenění vědeckou komunitou
 • Místopředseda Českého národního geologického komitétu,1997-2004
 • Člen vědecké rady PřF MU v Brně,1996-2003
 • Člen vědecké rady PřF UP v Olomouci, 1999-dosud
 • Člen ediční rady ČGÚ v Praze
 • Člen redakční rady časopisu Geologia Sudetica (Warszawa - Wroclaw)
 • Předseda redakční rady sborníku Krystalinikum
 • Editor sborníku Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku,1993-2001

6. 6. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.