Není zaměstnancem Přírodovědecké fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.


e‑mail: