doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Milan Bartos, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Farmaceutická fakulta VFU Brno
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 9. 2006
Datum ukončení řízení 1. 8. 2007
Habilitační práce (veřejná část) aplikace metod molekulární biologie v diagnostice mikroorganismů, epidemiologii a biotechnologii
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (LF MU Brno)
doc. MVDr. Alois Čížek, CSc. (VFU Brno)
doc. MUDr. Milan Kovář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. et. MVDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. (PřF Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko)
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. (VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.