doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

docent – Katedra laboratorních metod


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3151
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská chemie a biochemie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 14. 1. 2008
Datum ukončení řízení 24. 4. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 4. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc. (Lékařská fakulta UK Plzeň)
prof. MVDr. Miriam Smutná, CSc. (FVHE VFU Brno)
prof. MUDr. Zima Tomáš, DrSc., MBA (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 4. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.