doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

docent – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/317
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7674
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2022
Datum ukončení řízení 1. 12. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Advanced lmmunochemical Biosensors and Assays: From Label-Free to Single-Molecule Detection
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Ing. Ján Tkáč, DrSc. (Slovenská akademie věd, Slovensko)
Assoc. Prof. Tomasz Grzyb (Adam Mickiewicz University in Poznań, Polsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (Středoevropský technologický institut MU)
Členové doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D. (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice)
Assoc. Prof. Jan Halámek, Ph.D. (Department of Environmental Toxicology, Texas Tech University, USA)
Prof. Niko Hildebrandt, PhD (Université Paris-Saclay, Francie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.