Mgr. Dominik Černý

výzkumník I – Ústav antropologie


kancelář: pav. 08/-1021
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6781
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Národnost: česká
 • Datum narození: 30/07/1989
 • Místo narození: Čáslav, Česká republika
Pracoviště
 • Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
 • Web: www.sci.muni.cz/lamorfa, https://www.researchgate.net/profile/Dominik_Cerny
 • Email: cernydominik@mail.muni.cz
 • Tel: +420 728 190 373
Funkce na pracovišti
 • Ústav antropologie - Biologická sekce, Odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Magisterský studijní program - Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Oblast výzkumu: fyzická antropologie a virtuální antropologie, udělen titul: Magistr (Mgr.)
  Téma: Využití pokročilých zobrazovacích metod pro predikci kardiovaskulárních onemocnění (Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.)
 • 2014: Bakalářský studijní program - Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Oblast výzkumu: Fyzická antropologie, udělen titul: Bakalář (Bc.)
  Téma: Porovnání kinematiky keňského a euroamerického způsobu došlapu při běhu na dlouhou trať (Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.)
Přehled zaměstnání
 • Ústav antropologie - Biologická sekce, Pozice: Odborný pracovník (2017 - současnost)
 • The International Clinical Research Center (FNUSA-ICRC), Pozice: Výzkumný technik (2015 - 2017)
Pedagogická činnost
 • PřF:Bi3307 Záznam a analýza digitálních dat v antropologii
 • PřF:Bi7352c Forenzní antropologie cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní řešitel:
 • International Anthropological Student Conference (MUNI/B/1436/2020)
 • Inovace atlasu somatoskopických znaků: tvorba výukových e-learningových materiálů (MUNI/FR/1272/2017)
 • Participace
 • A.D.A.P.T. – Antropologická DAtabáze Proporcí Těla (VI04000019)
 • Studium tělesných znaků člověka pro potřeby aplikované antropologie (MUNI/A/1616/2020)
 • FIDENTIS Ageing – věkové přizpůsobení obličeje (MUNI/31/01202011/2020)
 • Identifikační a predikční modely aplikované na kraniofaciální oblast člověka: inovace a validace (MUNI/A/1153/2019)
 • Inovace výuky záznamu a analýzy digitálních dat v antropologii (MUNI/FR/1169/2019)
 • Rozvoj aplikačního potenciálu morfologických znaků obličeje člověka (MUNI/A/1400/2018)
 • Základní a aplikovaný výzkum kraniofaciálního komplexu člověka (MUNI/A/1198/2017)
 • Výzkum motoriky a pohybových vzorců člověka v průběhu ontogeneze (MUNI/A/1219/2016)
 • Optimalizace metod pro bezkontaktní hodnocení tělesných znaků člověka (MUNI/A/1281/2014)
Vybrané publikace
 • JURDA, Mikoláš, Petra URBANOVÁ, Martin ČUTA, Dominik ČERNÝ, Marie JANDOVÁ, Veronika KOVÁČOVÁ a Vendula BEZDĚKOVÁ. Metodika pro hodnocení populačních morfologických dat v platformě A.D.A.P.T pro potřeby vývoje a výroby předmětů osobní ochrany. 2023. info
 • KOVÁČOVÁ, Veronika, Martin ČUTA, Mikoláš JURDA, Vendula BEZDĚKOVÁ, Dominik ČERNÝ, Marie JANDOVÁ a Petra URBANOVÁ. WHOLE-BODY MRI-BASED ASSESSMENT OF ADIPOSE TISSUE: RECOMMENDATIONS FOR DATA ACQUISITION AND PROCESSING. Anthropologie. Brno: Moravian Museum - Anthropos Institute, 2023, roč. 61, č. 1, s. 109-117. ISSN 0323-1119. doi:10.26720/anthro.anthro.23.03.02.1. URL info
 • URBANOVÁ, Petra a Dominik ČERNÝ. Metodika pro věkové přizpůsobení vnější 3D morfologie obličeje u dětí ve věkovém rozpětí 6–18 let. 2022. info
 • BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2. URL info
 • ČERNÝ, Dominik, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Marie JANDOVÁ, Ivana MAJLÁTHOVÁ a Leslie QUADE. International Anthropological Student Conference 2022 (i-ANTHROP). 2022. info
 • BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9. URL info
 • KLÍMA, Ondřej, Martin ČUTA, Lenka POLCEROVÁ, Pavel ZEMČÍK, Anna ŠKULTÉTYOVÁ, Dominik ČERNÝ a Miroslav KRÁLÍK. GROWTH: Functional Data Analysis of the human height postnatal growth in an on-line application. Anthropologia Integra. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2021, roč. 12, č. 2, s. 7-17. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2021-2-7. URL info
 • RYDLO, Štěpán, Mikoláš JURDA, Martin DRAHANSKÝ, Petra URBANOVÁ, Dominik ČERNÝ a Martin SAKIN. 3D fotogrammetrická stanice pro celotělový záznam člověka. 2021. info
 • FERKOVÁ, Zuzana, Petra URBANOVÁ, Dominik ČERNÝ, Marek ŽUŽI a Petr MATULA. Age and gender-based human face reconstruction from single frontal image. Multimedia Tools and Applications. Kluwer Academic Publishers, 2020, roč. 79, 5-6, s. 3217-3242. ISSN 1380-7501. doi:10.1007/s11042-018-6869-5. URL info
 • URBANOVÁ, Petra, Martin ČUTA, Mikoláš JURDA a Dominik ČERNÝ. Metodika výběru vhodné velikosti a tvaru respirátoru pro konkrétní osoby. Masarykova univerzita, 2020. info
 • URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Dominik ČERNÝ a Martin ČUTA. Fantom hlavy reprezentující nedospělé jedince pro testování těsnosti respirátorů. 2020. info
 • ČUTA, Martin, Klára BAŘICOVÁ, Dominik ČERNÝ a Ondřej SOCHOR. Normal-weight obesity frequency in the Central European urban adult female population of Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health. PRAGUE: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2019, roč. 27, č. 2, s. 131-134. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5133. URL info
 • ČERNÝ, Dominik a Petra URBANOVÁ. FIDENTIS Analyst - Forensic 3D facial identification software. In Forensic Conference 50 sides of crime. 2019. URL info
 • URBANOVÁ, Petra, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Mikoláš JURDA, Dominik ČERNÝ a Jiří SOCHOR. Introducing the FIDENTIS 3D Face Database. Anthropological Review. 2018, roč. 81, č. 2, s. 202-223. ISSN 1898-6773. info
 • ČERNÝ, Dominik a Petra URBANOVÁ. Use of human body shape analysis on 3D models for the purpose of identification in forensic sciences. In International Association of Forensic Sciences 2017. 2017. URL info
 • ČERNÝ, Dominik a Martin ČUTA. Keňský a euroamerický styl běhu. In Oborný Josef, Štaud Ondřej, Vrtiaková Barbora. Kúltúrna antropologia a šport : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava (SK): Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. s. 21-32. ISBN 978-80-223-3952-0. info

28. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.