Životopis

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Prof. RNDr. Jiina Relichová, CSc.
Department/Faculty/University
 • Dept. of Genetics and Molecular Biology, Faculty of Science, Kotláská 2, 611 37 Brno, CZ
Function, current position
 • Actually Professor Fac.Sci.MU
Education and academic qualifications
 • 1962 - 1967 Study of Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Biology)
 • 1968 RNDr. (M.S.) Faculty of Science, Masaryk University, Brno (Genetics) Thesis: Genetic variability in natural populations of Arabidopsis thaliana
 • 1978 - 1979 Postgradual study of Biometrics, Masaryk University, Brno
 • 1989 CSc. (Ph.D.), Charles Univerzity, Prague Thesis: Distribution of multimutations in Arabidopsis thaliana
 • 1991 Docent (Associate Professor), Comenius University, Bratislava, SR Thesis: Natural and induced genetic variability
 • 1997 Professor of Genetics
Professional experience
 • 1967-91 Assistant Professor,
 • 1991-98 Associate Professor,
 • 1997 actually Professor Fac.Sci.MU
Teaching activities
 • Current Lectures: Genetics, Genetics II, Population Genetics
Research activities
 • Research field of interest: Genetics of plants.
 • Since 1965 Genetic variability in natural populations of Arabidopsis thaliana
 • 1970 Induced genetic variability, multimutations, genetic mapping in Arabidopsis
 • 1985 Plant assay systems for genotoxicity - Arabidopsis, Tradescantia, Vicia
 • 1993 Transgenosis in model plant Arabidopsis
Professional stays abroad
 • 1969 Univ. Newcastle upon Tyne, U.K. (2 months)
 • 1992 Univ. Tennessee, Knoxville, USA (1 month), Joint grant Fac. Sci. MU and UT
 • 1993 Max-Planck Institut für Züchtungsforschung, Köln, Germany (3 month) Grant EC
Other academic activities, research projects, grants
 • Member of the Scientific Councils of the Faculty of Science MU, Faculty of Medicine MU and Faculty of Agronomy MZLU, guarantee for study programme Biology, chairman of the Genetic Council for Dr.(Ph.D.) degree postgraduate study, member of Council for Ph.D. study in Faculty of Biology Č. Budějovice and Faculty of Agronomy Brno,etc.
Non-university activities
 • Member of the Grant Agency of Ministry of Education Czech Republic, member of Advisory Board of Mendel Museum,etc.
Most significant professional accomplishments
 • Scientific secretary of the Committee of the Gregor Mendel Genetical Society, member of Editorial Advisory Board of Int. Journal of Cytogenetics and Cell Biology, Tokyo, Japan, etc.
Major publications (last ten years)
 • RELICHOVÁ, Jiřina, Vladimír PTÁČEK, Jitka SEDLÁŘOVÁ a Vladimír ROŽNOVSKÝ. On his anniversary. Gregor Johann Mendel (1822-1884). Přel. Radek Vogel, doslov: L.E. Martinec, K. Nasmyth. In On his anniversary. Gregor Johann Mendel (1822-1884). Brno: Mendel Museum, 2006, s. 1-17, 19 s. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Členka oborové komise FRVŠ F3. Fond rozvoje vysokých škol, 2006. info
 • LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. Localization of seven new late-flowering mutations on the genetic map of Arabidopsis thaliana using a newly generated CAPS marker. Plant Science. Dublin: Elsevier Scientific Publisher, 2004, roč. 167, č. 167, s. 143-149. ISSN 0168-9452. info
 • KYJOVSKÁ, Zdeňka, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. New embryo lethals in Arabidopsis thaliana: basic genetic and morphological study. Genetica. Holandsko: Kluwer Academic Publishers, 2003, roč. 119, č. 3, s. 317-325. ISSN 0016-6707. info
 • LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. The effect of day length, vernalization and DNA demethylation on the flowering time in Arabidopsis thaliana. PHYSIOLOGIA PLANTARUM. Copenhagen: Munksgaard, 2001, roč. 113, č. 1, s. 121-127. ISSN 0031-9317. info
 • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001, 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info
 • ŘEPKOVÁ, Jana a Jiřina RELICHOVÁ. Genetika rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, 269 s. 3489/Př-12/01-17/30. ISBN 80-210-2736-3. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. Brno: MU v Brně, 2001, 175 s. ISBN 80-210-1542-X. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Praktická cvičení z genetiky. Brno: MU v Brně, 2001, 97 s. ISBN 80-210-1489-9. info
 • LÍZAL, Pavel a Jiřina RELICHOVÁ. A genetic analysis of late flowering in Arabidopsis thaliana. In Biochemistry and molecular biology on the threshold of a new century. Brno: Vydavatelství MU, 2000, s. 37-38. ISBN 80-210-2266-3. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina a Jana ŘEPKOVÁ. Are the T-DNA mutants amenable to standard recombination analysis? Biologia Plantarum. Praha: Ústav experimentální botaniky AV ČR, 2000, roč. 43, č. 1, s. 19-23. ISSN 0006-3134. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina a Sandujimižid BOLORMAA. Somaclonal variation and embryonic lethal mutations in Arabidopsis. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biology. Brno: Masaryk University, 2000, vol. 26, č. 26, s. 13-16. ISSN 80-210-2241-8. info
 • RELICHOVÁ, Jiřina a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 2: Genetika. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2000, 89 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2473-9. info
 • KOCÁBEK, Tomáš, Slavomír RAKOUSKÝ, Miloš ONDŘEJ, Jana ŘEPKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Identification and mapping of a T-DNA induced flower mutation in Arabidopsis thaliana. Biologia Plantarum. Praha: Ústav experimentální botaniky AV ČR, 1999, roč. 42, č. 3, s. 349-359. ISSN 0006-3134. info
 • CHROUST, Karel, Petr KUGLÍK, Jiřina RELICHOVÁ, Ivan HOLOUBEK, Josef ČÁSLAVSKÝ, Renata VESELSKÁ, Martina RYŠKOVÁ a Jaroslav BENEDÍK. Drosophila melanogaster, Vicia faba and Arabidopsis thaliana short-term bioassays in genotoxicity evaluation air and soil samples from sites surrounding two industrial factories in the Czech Republic. Folia Biologica. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1997, roč. 43, č. 2, s. 71-78. ISSN 0015-5500. info
 • VESELSKÁ, Renata, Petr KUGLÍK a Jiřina RELICHOVA. The influence of incorporated bromodeoxyuridine on mutagenicity testing by sister chromatid exchange induction in Vicia faba root-tip cells. Biologia Plantarum. 1995, roč. 37, č. 1, s. 9-14. ISSN 0006-3134. info
 • GICHNER, T., S.A. BADAYEV, S.I. DEMCHENKO, Jiřina RELICHOVÁ, S.S. SANDHU, P.D. USMANOV, O. USMANOVA a J. VELEMÍNSKÝ. Arabidopsis Assay for Mutagenicity. Mutation Research. Amsterdam: Elsevier, 1994, roč. 310, č. 1, s. 249-256. ISSN 0165-1218. info

2005/07/28

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.