prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

prorektorka pro výzkum a doktorské studium Masarykovy univerzity


kancelář: bud. E35/257
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1038, 777 926 661
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 6. 2009
Datum ukončení řízení 1. 2. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Využití molekulárně-biologických přístupů v onkologické diagnostice - od genů ke genomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 9. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno - FVL)
doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (ÚHKT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 11. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2011
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 4. 2011
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. (UK - 1. lékařská fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno - FVL)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.