prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Lukáše Žídka


kancelář: bud. C04/126
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8393
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 10. 2007
Datum ukončení řízení 1. 2. 2009
Habilitační práce (veřejná část) NMR Methods in Studies of Molecular Motions and Structures
Oponenti habilitační práce RNDr. Miloš Buděšínský, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
prof. Norbert Müller (Johanes Kepler University, Linz, Rakousko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Schraml, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR Praha)
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (VÚ organických syntéz Rybitví)
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (VŠCHT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2008
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 3. 2015
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 9. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (Výzkumný ústav organických syntéz Pardubice)
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (CEITEC)
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2015
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.