Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.


kancelář: pav. 06/02002
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8239
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) High-resolution spectroscopy of transient micro-plasmas: discharge mechanisms and electric field determination
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezení licence
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. (UTB Zlín)
doc. RNDr. Mário Janda, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)