doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Diagnostika a modelování plazmatu


kancelář: pav. 06/02002
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8239
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) High-resolution spectroscopy of transient micro-plasmas: discharge mechanisms and electric field determination
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Z důvodu licenčních práv vydavatelů nelze zveřejnit publikované vědecké články, které jsou součástí práce.
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. (MFF UK Praha)
Paolo Francesco Ambrico (Institute of Science and Technology of Plasmas, Italy)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 5. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D. (UTB Zlín)
doc. RNDr. Mário Janda, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.