Mgr. et Mgr. Marie Mądrzyk


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Ondřeje SlabéhoStředoevropský technologický institut
Pracovní zařazení Odborná pracovnice - PhD studentka
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Bioinformatika pro studium exposomuPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborná pracovnice - PhD studentka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 437038
Interní informace Portál MU IS MU