Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.

odborný asistent – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02008
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3388
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 24. 8. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Thin films of topological insulators
Oponenti habilitační práce RNDr. Martin Veis, Ph.D. (Fyzikální ústav UK, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)
Prof. Tomasz Story, PhD. (Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Polsko)
Prof. Dr. Ullrich Pietsch (Department of Physics, University of Siegen, Německo)
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR)
prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (Katedra fyziky kondenzovaných látek MFF UK)
Prof. Dr. hab. Dariusz Kaczorowski (Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Vratislav, Polsko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.