Bc. Vincent Anton


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Pohybová aktivita a zdatnostPřírodovědecká fakulta (externí spolupráce)
Fakulta / Pracoviště MU Laboratoř biomotorikyFakulta sportovních studií (externí spolupráce)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 445055
Interní informace Inet MU IS MU