doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

přednosta ústavu – Biochemický ústav


kancelář: bud. A16/326
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7930
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská chemie a biochemie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 4. 2011
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Význam a využití biochemických vyšetření v biomedicínském a klinickém výzkumu
Oponenti habilitační práce doc. MUdr. Milan dastych, CSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. Ing. Ivan Mikšík, drSc. (AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, ph.D. (UK - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 10. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.