doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA

výzkumník III – Výzkum obratlovců


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Zukal, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Netopýři a úkryty - poznatky ze studia letounů (Chiroptera) v oblasti Moravského krasu
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (PřF UK v Praze)
RNDr. Petr Benda, Ph.D. (Národní muzeum Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG AV ČR)
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (VFU Brno)
doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (ÚBO AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.