prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

profesor – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/01021d
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4460
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 2. 11. 2021
Datum ukončení řízení 29. 11. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 3. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (PřF UP v Olomouci)
prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Prof. Anne Gobin, PhD. (Katholieke Universiteit Leuven, Belgie)
Prof. Georg Gartner, PhD. (Technische Universität Wien, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.