doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02019b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4999
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 6. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) CR geometry of Levi degenerate manifolds
Oponenti habilitační práce Bernhard Lamel (Universita Vídeň)
Yum-Tong Siu (Harvard University)
David Tartakoff (University of Illinois at Chicago)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ SU Opava)
doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. (MÚ AV ČR, pobočka Brno)
RNDr. Martin Markl, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.