doc. Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.

docent – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02008
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5310
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 7. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Exotic Magnetism in Relativistic Transition Metal Compounds
Oponenti habilitační práce Prof. Peter Prelovšek, Ph.D. (University of Ljubljana, Slovenia)
Karlo Penc, DSc. (Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungaria)
Raymond Fresard, Ph.D. (CRISMAT - Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux, France)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno)
Prof. Dr. Maria Daghofer (Uni Stuttgart, Německo)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.