doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

docentka – Výzkumná skupina Jiřího Fajkuse


kancelář: bud. C02/226
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8063
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2016
Datum ukončení řízení 1. 3. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Epigenetic regulation of plant telomers and telomerases
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (UK v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (CEITEC)
Členové prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.