prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

profesor – Plazmové nanotechnologie a bioaplikace


kancelář: pav. 06/01026
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3445
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta, FMFI UKo Bratislava
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 6. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 12. 2002
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (UK - MFF)
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. (UKo- MFF)
prof.Ing. Pavel Chráska, DrSc. (ÚPT AV ČR Praha)
doc. Ing. Pavel Šunka, CSc. (ÚPT AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 18. 3. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.