doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Výzkum obratlovců


kancelář: bud. A32/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3095
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 1. 2015
Datum ukončení řízení 1. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Parazitace štěnicemi u netopýrů a člověka
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. (VFU Brno)
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. (Ústav zoologie SAV Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 5. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (PřF UK v Praze)
doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚŽFG AV ČR)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2015